Wiele zmian w nowym roku szkolnym

2015-08-31

Rozpoczynający się rok szkolny będzie dla dyrektorów szkół i nauczycieli czasem dużych wyzwań wynikających ze zmian w prawie oświatowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej poddało modyfikacjom min. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ocenianie i klasyfikację uczniów, oraz zasady prowadzenia sklepików szkolnych. Dzięki nowym przepisom uczniowie niepełnosprawni zyskają pomoc w postaci asystenta wspierającego nauczyciela. Zmiany zaczynają obowiązywać od 1 września 2015.


Mniejsza komisja na maturze

Przyjęte w marcu br. zmiany w ustawie o systemie oświaty zawierają zapisy upraszczające przeprowadzanie egzaminów maturalnego i gimnazjalnego. Znacząca modyfikacja dotyczy zespołu nadzorującego egzamin. Od nowego roku szkolnego może on liczyć dwóch, a nie jak to było dotychczas trzech nauczycieli i w jego skład będzie mógł wejść wychowawca uczniów zdających. Kolejnym udogodnieniem jest umożliwienie odbioru przesyłki z arkuszami egzaminacyjnymi jednej osobie. Dotąd musiały być to co najmniej dwie osoby ze szkoły.


Uczeń zapłaci za egzamin

Ważna zmianą obowiązującą od 1 września br. jest wprowadzenie opłat za przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Dotyczy to uczniów podchodzących do matury trzeci raz z tego samego przedmiotu. Opłata wyniesie ok 50 zł (1,6 proc. określanego na podstawie Karty Nauczyciela minimalnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego). Podobną kwotę będą musiały zapłacić osoby, które zadeklarowały chęć zdawania egzaminu w latach poprzednich, ale się na nim nie pojawiły. Opłaty mają zapobiec sytuacjom, gdy szkoła powołuje komisję angażując jej czas i ponosząc koszty, podczas gdy maturzysta na egzamin nie przychodzi. Osoba planująca przystąpić po raz kolejny do matury zobowiązane będą do dostarczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dowodu wpłaty w terminie od 1 stycznia do 7 lutego. Nowe przepisy przewidują również zwolnienie z opłaty. W takim przypadku należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek do 31 stycznia. Rozpatrzy go dyrektor OKE.


Ciekawszy WF bez zwolnień

Zmiana w systemie oceniania na lekcjach WF ma sprawić, że dzieci nie radzące sobie w konkurencjach sportowych, będą chętniej uczestniczyć w tych zajęciach. Dziś w obawie przed zaniżeniem średniej ocen, wielu uczniów przedstawia zwolnienia lekarskie, by nie być w ogóle klasyfikowanym z tego przedmiotu. Obowiązująca od 1 września br. modyfikacja w zamiarze ma sprawić, że WF stanie się przedmiotem wyrabiającym nawyk aktywności fizycznej, z której niekoniecznie muszą wynikać konkretne osiągniecia. Ocena opisowa uzmysłowi uczniowi, co robi dobrze, a co źle i nad czym powinien jeszcze popracować. Wpływ na nią będzie miała również systematyczność i aktywność. Istotne zmiany zachodzą także w systemie zwalniania z zajęć WF. Dyrektor na podstawie opinii lekarskiej nie będzie zwalniał ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, które mogą dziecku szkodzić.


Asystent wesprze ucznia

Nowe zasady kształcenia specjalnego pozwalają na zatrudnienie w szkole dodatkowego nauczyciela, asystenta, który będzie wspierał ucznia niepełnosprawnego. W przypadku, gdy dziecko w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego będzie posiadać zalecenie, że może realizować obowiązek szkolny w placówce ogólnodostępnej z pomocą nauczyciela wspomagającego, szkoła będzie zobowiązana mu taką pomoc zapewnić. Dotyczy to uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz cierpiących na niepełnosprawności sprzężone. Dodatkowy nauczyciel musi posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.


Chipsy na cenzurowanym

Od nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych obowiązywać będzie zakaz sprzedaży żywności wysokokalorycznej. Jest to reakcja na narastającą falę otyłości wśród uczniów. W szkolnych sklepikach uczniowie nie kupią produktów o dużej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów i soli. Listę produktów, które nie mogą być oferowane w szkołach opracował resort zdrowia. Są to min. kanapki z majonezem i tłustą kiełbasą, chipsy, oraz słodkie przekąski. Znikną także słodkie napoje. Ich miejsce zajmą min. soki, woda, herbata, oraz produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu. Na półki sklepików mają trafić kanapki na bazie pieczywa razowego, lub pełnoziarnistego z przetworami mięsnymi zawierającymi nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu. Złamanie zakazu ma skutkować wypowiedzeniem przez dyrektora umowy ajentowi sklepu. Problematyczną i nieuregulowaną sprawą jest to, w jaki sposób dyrektor placówki ma zweryfikować, czy oferowana w sklepiku żywność nie przekracza założonych przez resort zdrowia norm.


Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik