Czerwcowe Zmiany

Wiemy, że Dziennikus nie jest jeszcze idealny. Ma braki, które zgłaszacie i które na bieżąco UZUPEŁNIAMY.
Przed nami wdrożenie ważnego i oczekiwanego modułu: ARKUSZ OCEN - pojawi się na początku nowego roku szkolnego.
Tymczasem JUŻ WDROŻYLIŚMY następujące udogodnienia. Z pozoru drobne, w praktyce bardzo ułatwiają niektóre obowiązki nauczycieli:
Ułatwienia:
  • Od teraz generowane przez dziennik karteczki dla rodziców na zebranie mogą zawierać wszystkie oceny cząstkowe albo tylko semestralne. Nauczyciel może też dodać notatkę.
  • Numery telefonów do rodziców mogą być teraz dodawane na liście na wycieczkę.
  • Na prośbę nauczycieli, lista uczniów w widoku wystawiania ocen jest nieruchoma.
Nowość:
  • Dziennikus automatyczne wylicza już średnią ocen dla całej klasy.
Nie zapomnieliśmy o brakach/błędach, które zostały naprawione.
Korekty błędów/braków:
  • Świadectwa mogą już zawierać oceny końcowe z przedmiotów z poprzednich lat.
  • Oceny opisowe są już widoczne dla rodzica
  • Uzupełniliśmy wzory świadectw o: „gimnazjum z upośledzeniem”
Nie przestajemy pracować nad ulepszeniem Dziennikusa.
Pozdrawiamy,
Zespół Dziennikus.pl
Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2018 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik