Dziennikus dla każdej szkoły!

2016-02-23

Miło nam poinformować, iż 1 lutego br. firma Dziennikus rozpoczęła akcję upowszechniającą nowoczesne rozwiązania dla oświaty. Poprzednia edycja programu „Dziennik elektroniczny dla 1000 szkół w Polsce” okazała się dużym sukcesem. Współpracuje z nami już kilkaset szkół na terenie kraju. Wszystkim im dziękujemy za zaufanie i liczymy na długoletnią współpracę.

Naszym celem jest rozpowszechnienie idei dziennika elektronicznego jako narzędzia rewolucjonizującego pracę szkoły. Staramy się przełamać barierę, jaką dla wieku dyrektorów jest cena takiej aplikacji. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami edukacyjnymi, oraz możliwościami pozyskiwania funduszy na rozwój oświaty, Dziennikus jest w stanie zaproponować szkole e-dziennik za 199 zł rocznego abonamentu. Tak niska kwota pozwoli nawet małej szkole na efektywniejszy rozwój i osiąganie lepszych rezultatów w kształceniu.

Z naszych doświadczeń wynika, że korzystanie z dziennika elektronicznego poprawia wizerunek szkoły w oczach lokalnej społeczności. Rodzice posiadając wiedzę o funkcjonowaniu szkoły(zaplanowane wycieczki, sprawdziany, klasówki, prace domowe, zastępstwa nauczycieli) angażują się w życie klasy i całej placówki, co poprawia wyniki dzieci w nauce.

Dzięki e-dziennikowi Dyrekcja zyskuje skuteczny kanał komunikacji z rodzicami nie wymagający zaangażowania nauczycieli. Można z niego korzystać np. z prośbą o opłacenie obiadów, składek na Rady Rodziców, czy też wzięcia udziału w wydarzeniach istotnych dla szkoły.

Duże zaangażowanie rodziców przekłada się na lepsze oceny uczniów i ich sukcesy na testach końcowych. To z kolei wpływa na pozycję szkoły w rankingach i zainteresowanie ze strony rodziców, którzy planują wysłanie dziecka do pierwszej klasy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Dziennikusa i skorzystania z propozycji usprawnienia pracy szkoły.

Zespół Dziennikusa

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik