Dziennikus.pl po angielsku

2011-04-18

W połowie kwietnia 2011 firma SmartMedia udostępniła dziennik elektroniczny Dziennikus.pl w angielskiej wersji językowej. Wyboru języka po zalogowaniu do aplikacji dokonać może indywidualnie każdy użytkownik: nauczyciel, rodzic, czy uczeń.

Rodzice i uczniowie w prawym górnym rogu w panelu użytkownika powinni wybrać "Ustawienia", a następnie wskazać odpowiedni język. Nauczyciele natomiast zmiany języka dokonują w zakładce "Konto", wskazując język, w którym chcą korzystać z aplikacji.

Jako pierwsza z anglojęzycznej wersji Dziennikus.pl korzysta Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim z Gdyni.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik