Kolejne szkoły korzystają z Dziennikus.pl

2011-10-12

We wrześniu dwie szkoły rozpoczęły korzystanie z najnowszej, udoskonalonej wersji dziennika elektronicznego autorstwa SmartMedia.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu wraz z gronem nauczycielskim zdecydowała się na prowadzenie ewidencji ocen i frekwencji przy wykorzystaniu nowych technologii. W drugiej połowie października pracownicy SmartMedia przeprowadzą wdrożenie rozwiązania Dziennikus.pl i szkolenie dla jego użytkowników.

Drugą placówką zainteresowaną korzystaniem z e-dziennika jest Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni. To kolejna placówka na terenie Trójmiasta korzystająca z unowocześnionego rozwiązania do zarządzania trybem nauki i organizowania „życia szkoły”.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik