Nowa wersja Dziennikus.pl dla szkół zaocznych

2011-04-29

Wychodząc naprzeciw potrzebom placówek oświatowych oferujących nauczanie w trybie zaocznym, firma SmartMedia udoskonaliła swój dziennik elektroniczny i jako pierwsza w Polsce dostosowała go do potrzeb szkół działających w trybie zaocznym.

Nowa wersja Dziennikus.pl to rozwiązanie wspomagające monitorowanie przebiegu nauczania i usprawniające komunikację pomiędzy kadrą naukową i słuchaczami. Została ona wzbogacona o funkcjonalności dostosowane do wymogów placówek typu Centrum Kształcenia Ustawicznego bądź szkół policealnych, takich jak: łatwa organizacja planów zajęć zjazdów weekendowych, automatyczne wyliczanie frekwencji studenta oraz zamieszczanie materiałów dydaktycznych i tematów prac zaliczeniowych.

– Dziennikus.pl znacznie usprawnił pracę naszej placówki – mówi Gabriela Albertin, wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia w Pucku, które 6 kwietnia 2011 roku podpisało umowę na wdrożenie Dziennikus.pl. – Bardzo szybko odczuliśmy poprawę w kwestii organizacji i funkcjonowania Centrum, zwłaszcza przy wprowadzaniu wszelkich zmian w planach zajęć, które są automatycznie aktualizowane – dodaje. – Zależy nam na stałym korzystaniu z dziennika elektronicznego, dlatego mamy zamiar wystąpić o możliwość jego dofinansowania w ramach projektu unijnego.

Liczba szkół policealnych i placówek doskonalenia zawodowego w trybie zaocznym wzrasta z roku na rok, tym samym rośnie również zapotrzebowanie na tego typu nowoczesne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania usprawniające funkcjonowanie uczelni.

– Początkowo Dziennikus.pl miał być jedynie dostosowany do potrzeb szkół zaocznych, jednak kreatywność działu rozwoju SmartMedia stopniowo udoskonalając poszczególne elementy dziennika rozwinęła je do tego stopnia, że powstała jego nowa wersja. Jest ona dostępna w ofercie SmartMedia od 11 kwietnia br. i już cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi Anna Marcinkowska ze SmartMedia.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik