Nowe funkcjonalności dziennika elektronicznego Dziennikus.pl

2011-02-22

W związku z ciągłym rozwojem rozwiązania Dziennikus.pl dedykowanego szkołom podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, w pierwszych dniach lutego br. dziennik elektroniczny autorstwa SmartMedia zostanie wzbogacony o nowe funkcje, które usprawnią pracę dyrektorom szkół.

Pierwsze udogodnienie to możliwość podglądu zajęć szkolnych. Funkcjonalność ta pozwala na szybkie zapoznanie się z planem lekcji, a dokładniej z: realizacją przez nauczycieli godzin i terminów lekcyjnych, nieobecności kadry oraz zastępstw. Każdy dyrektor może tworzyć z tych danych podsumowania i raporty.

Druga nowa funkcjonalność w Dziennikus.pl polega na udostępnieniu dytektorom możliwości przeglądania historii zmian dokonanych przez użytkowników dziennika elektronicznego. Zmiany są archiwizowane i dostępne dyrektorom w każdej chwili.

- W związku z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniem Dziennikus.pl prowadzone są działania mające na celu rozwój kolejnych funkcjonalności przydatnych użytkownikom narzędzia. Firma SmartMedia dużą wagę w rozwoju Dziennikus.pl przywiązuje do konsultacji z dyrektorami szkół, rodzicami i nauczycielami korzystającymi z dziennika elektronicznego - mówi Anna Marcinkowska, SmartMedia Sp. z o.o. - Między innymi na podstawie tych sugestii osoby odpowiedzialne za rozwój rozwiązania wprowadzają do niego zmiany.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik