Zmiany w Dziennikus.pl

2011-09-28

Dziennikus.pl - elektroniczny dziennik, cieszący się coraz większą popularnością w placówkach edukacyjnych w całej Polsce, wprowadza nowe funkcjonalności. Wdrożone zmiany zdecydowanie poprawiają działanie modułu nauczyciela, panelu administracyjnego, z którego korzysta dyrektor lub sekretariat szkoły oraz wprowadzają ogólne usprawnienia.

Zmiany generalne obejmują możliwość połączenia różnych ról w ramach jednego konta użytkownika – dyrektora, nauczyciela, rodzica. Dodatkowo, zwiększono bezpieczeństwo systemu wprowadzając bardziej restrykcyjną politykę dotyczącą haseł użytkowników, upraszczając jednak przy tym procedurę rejestracji konta, poprzez skrócenie kodu aktywacyjnego do 8 znaków. W najnowszej wersji Dziennikus.pl pojawiają się również pomocne informacje o zmianach wprowadzanych w aplikacji.

– Nowe funkcjonalności usprawniają działanie Dziennikus.pl, zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie i modyfikację planu zajęć, co w każdej placówce edukacyjnej jest zadaniem o ponadprzeciętnej trudności – mówi Karol Kosk, SmartMedia.

Widoczne zmiany objęły panel dyrektora. Zmniejszono liczbę zakładek w menu, wprowadzając podział na trzy główne kategorie: raporty, organizacja zajęć i wiadomości. Powstał również panel ustawień szkoły, do którego zostały przeniesione najrzadziej używane pozycje z menu, takie jak: dane szkoły, konta pracowników administracyjnych, konfiguracja, godziny lekcyjne czy import danych.

Ponadto, całkowicie przebudowano obsługę planu i systemu lekcji w szkole – zmiany objęły zarówno interface, jak i funkcjonalności. Teraz nowa wersja Dziennikus.pl gwarantuje:

  • możliwość swobodnego planowania zajęć trwających nie tylko w godzinach lekcyjnych, ale również w innym czasie, jak np. zajęcia świetlicowe.
  • możliwość zaplanowania lekcji, które trwają krócej lub też dłużej niż 45 min oraz możliwość planowania dodatkowych lekcji odbywających się nieregularnie – np. jednorazowo lub w cyklu kilku godzin – przykładowo w jednym tygodniu
  • możliwość wprowadzenia korekt planu zajęć obowiązujących od konkretnego dnia lub jednorazowego skorygowania go np. w przypadku wyjścia klas do kina
  • możliwość wprowadzania długofalowych zastępstw, np. w sytuacji, gdy nauczyciel idzie na dłuższe zwolnienie lekarskie.

Wprowadzono także nowy system zarządzania przedmiotami, przyspieszono i zwiększono czytelność formularza zajęć oraz zoptymalizowano pola z danymi uczniów, samorządów klasowych oraz rodziców, dzięki czemu podstawowe informacje, dotyczące poszczególnych klas, będą w każdej chwili dostępne dla dyrekcji.

Z kolei panel nauczyciela został wzbogacony o możliwości wyboru daty wystawienia oceny czy oddania pracy domowej. Wprowadzono również nowy moduł ocen z zachowania, w którym zastosowano specjalne kolumny umożliwiające wprowadzanie punktów. Nowy panel sumując punkty zdobyte bądź utracone przez uczniów ułatwia nauczycielom wystawienie odpowiedniej oceny z zachowania. Ta funkcjonalność odpowiada na potrzeby szkół, które stosują punktowy system oceny zachowania i korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

Podobnie, jak w przypadku panelu dyrektora, zmiany w panelu nauczyciela dotyczą także planu lekcji – zaproponowano opcję umożliwiającą zwolnienie ucznia z wybranych zajęć lub całego semestru, edycję planu podopiecznych (funkcjonalność przeznaczona dla wychowawców klas) oraz planu samego nauczyciela, co w znacznym stopniu pozwala odciążyć sekretariat lub dyrekcję z uzupełniania takich rubryk. Dodanie panelu, w którym wyświetlane są jednocześnie lekcje dotyczące wszystkich zajęć danego nauczyciela, pomaga w bieżącym wypełnianiu dziennika elektronicznego o np. brakujące tematy lekcji. Uzupełnieniem powyższych udogodnień jest również moduł rozkładu materiału, wspomagający organizację pracy pedagoga.

– Dziennikus w wersji 3.0 jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, dyrektorów oraz innych przedstawicieli placówek oświatowych, których opinie długo i rzetelnie zbieraliśmy. Jesteśmy przekonani, że od teraz praca z naszym dziennikiem elektronicznym będzie wyłącznie czystą przyjemnością – dodaje Karol Kosk.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik