Dlaczego Dziennikus.pl

W dobie postępującej informatyzacji szkół, praca z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi staje się nieunikniona. Dziennikus.pl, dostarczając optymalnych rozwiązań dla szkół, pomaga generować i przechowywać dane o postępach w nauce, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Dzięki zastosowanym w Dziennikus.pl funkcjonalnościom, przyjemność użytkowania rozwiązania wiąże się bezpośrednio z wieloma korzyściami.

Nauczanie staje się jeszcze większą przyjemnością. Dziennikus.pl pozwala zapomnieć o uciążliwym obowiązku dokumentacji danych oraz zapisywaniu informacji na kartce papieru, ponieważ e-dziennik robi to za Ciebie! E-dziennik sprawia, że prowadzenie lekcji, dokumentacja danych i monitoring postępów uczniów są łatwiejsze i mniej czasochłonne. Nauczyciel zyskuje więcej czasu dla ucznia, a rodzic dla swojego dziecka. Z nami uczniowie oraz nauczyciele mogą koncentrować się już tylko na poznawaniu fascynującego świata nauki!

Szkoła może wypróbować Dziennikus.pl nieodpłatnie. Dyrekcja szkoły może zdecydować się na test rozwiązania i indywidualne zapoznanie się z jego funkcjonalnościami. Zespół SmartMedia zawsze chętnie służy pomocą i wskazówkami.

Z dziennikiem elektronicznym Dziennikus.pl, osoby do tego upoważnione, w każdej chwili mają dostęp do pełnych danych związanych z postępami w nauce uczniów oraz pracą nauczyciela. Dyrekcja nie musi już przeglądać dziesiątek segregatorów, a nauczyciele mają historię nauczania wszystkich uczniów w jednym miejscu. Rodzice natomiast mogą w każdej chwili monitorować postępy w nauce swoich dzieci i na bieżąco reagować na sygnały ze szkoły.

Kolejną korzyścią e-dziennika jest możliwość drukowania świadectw, która zawsze wiązała się z dodatkowymi kosztami. Teraz szkoła może przygotować świadectwa we własnym zakresie!

Zastosowanie e-dziennika w szkołach zmniejsza kilkukrotnie liczbę osób udających się na wagary. Stały monitoring frekwencji uczniów powoduje, że rodzice wiedzą, czy ich dziecko jest w szkole, a nauczyciele kontrolują obecność swoich podopiecznych na lekcjach.

Tematy lekcji i sprawdzianów są regularnie wprowadzane przez nauczycieli do dziennika elektronicznego. Rodzice i dzieci mają stały wgląd nie tylko w oceny czy frekwencję, ale także w plany kartkówek i sprawdzianów. Dzięki temu mogą lepiej przygotować się do klasówek, co przekłada się oczywiście na lepsze oceny.

Dziennikus.pl jest przyjaznym i intuicyjnym w obsłudze dziennikiem elektronicznym, dlatego nie wymaga od użytkowników wiedzy informatycznej. Szkolenia dla nauczycieli oraz dyrekcji w łatwy i przystępy sposób przygotowują do korzystania z e-dziennika. Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacznie ułatwiają funkcjonowanie szkół. Stosowane przez placówki na całym świecie, od kilku lat z powodzeniem wspierają funkcjonowanie polskich szkół.

Co bardzo ważne, Dziennikus.pl zapewnia bezpieczeństwo danych uczniów oraz szkoły oraz usuwa zagrożenie fałszowania danych przez osoby trzecie. Z Dziennikus.pl dostęp do danych uczniów mają jedynie upoważnione do tego osoby.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik