Wymogi MEN

Dziennik elektroniczny Dziennikus.pl spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 19.02.2002r (Dz.U. Nr 23, poz. 225).


Dziennikus.pl:

  • Zachowuje selektywność dostępu do danych gromadzonych w dzienniku elektronicznym.
  • W dzienniku elektronicznym Dziennikus.pl każdy użytkownik ma własny, unikalny login i hasło. Umożliwia to zawężanie lub rozszerzanie dostępu do informacji w zależności od pełnionej funkcji.

  • Zabezpiecza dane gromadzone w bazie danych przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.
  • Przesyłanie i zarządzanie danymi w Dziennikus.pl odbywa się poprzez pełne szyfrowanie transmisji danych przy użyciu protokołu SSL. Dane są wielokrotnie zabezpieczone, na najnowszej klasy serwerach zlokalizowanych w Polsce. Codzienne kopie zapasowe baz danych przechowywane są w innej lokalizacji niż serwer podstawowy.

  • Rejestruje historię zmian.
  • Dziennikus.pl zachowuje informacje archiwalne na temat zmian dokonywanych w bazach danych rozwiązania. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie historii zmian wprowadzonych przez dyrekcję, czy nauczycieli.

  • Daje możliwość eksportu danych do formatu XML.
  • Dziennikus.pl umożliwia eksport wszystkich danych ucznia tj. ocen, frekwencji oraz przebiegu nauczania do pliku tekstowego.

  • Umożliwia zapis danych z dziennika elektronicznego na informatycznym nośniku danych wraz z zachowaniem kontroli integralności danych przy użyciu podpisu elektronicznego.
  • Wyeksportowane do pliku XML dane dyrektor lub nauczyciel mogą podpisać własnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nagrać na płytę DVD.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik