Polityka prywatności

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Dziennikus Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Poczty Gdańskiej 4/4, 80-321 Gdańsk, Polska (dalej Dziennikus"). Firma Dziennikus obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Dziennikus oraz możliwości kontaktu z firmą Dziennikus w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Jakie dane gromadzi firma Dziennikus?

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji jesteś proszony o podanie Twojego adresu email oraz hasła jakiego będziesz używał w naszej aplikacji. Pozostałe informacje o Twojej osobie wprowadza Szkoła jako Administrator Danych osobowych, które są przetwarzane w naszym systemie na podstawie odrębnej umowy.

Gdy kontaktujesz się z firmą Dziennikus za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, komunikatora przekazujesz nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, nazwę szkoły.

Firma Dziennikus zbiera szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witryny internetowe (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej). Witryna korzysta z systemu Google Analitics oraz SmartStats.

Na witrynie internetowej firmy Dziennikus mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług.

W przypadku używania narzędzi społecznościowych, firma Dziennikus zachowuje prawo do przechowywania przesyłanych zawartości i informacji oraz ich monitorowania.

Przed przekazaniem firmie Dziennikus jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę.

2. Do czego używane są zebrane informacje?

Firma Dziennikus wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:

  • do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, pokojów rozmów, forów dyskusyjnych, promocji i konkursów,
  • do obsługi próśb o pomoc techniczną,
  • w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług,
  • do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Dziennikus,
  • do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła),
  • do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i usług firmy Dziennikus, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.

3. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

Do podanych informacji mogą mieć dostęp firmy współpracujące ze Dziennikus w zakresie wymaganym przez powierzone im zadania obsługi tych danych dla firmy Dziennikus oraz udostępniania wybranych przez użytkownika informacji i usług.

W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona firmy Dziennikus lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania danych użytkowników.

4. Pliki cookie

W witrynach internetowych firmy Dziennikus można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

5. Bezpieczeństwo

Firma Dziennikus podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem ekonomicznym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma Dziennikus nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę Dziennikus o takiej sytuacji.

Fora dyskusyjne, pokoje rozmów i inne obszary społecznościowe dostępne w witrynach internetowych firmy Dziennikus są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. Firma Dziennikus nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy Dziennikus, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości lub przejdź do obszaru rejestracji w witrynie, w której nastąpiła rejestracja, i zmień swoje ustawienia dotyczące wiadomości.

7. Kontakt z firmą Dziennikus

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane przez firmę Dziennikus, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@dziennikus.pl, zamieszczając w wiadomości adres witryny, w której dokonano rejestracji. Należy pamiętać, że firma Dziennikus może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik