Dla dyrekcji i sekretariatu

Korzyści:

  • pełna kontrola nad organizacją pracy szkoły i nauczycieli
  • szybka komunikacja z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami
  • łatwa edycja aktualności szkolnych
  • łatwa i intuicyjna edycja planu lekcji i zastępstw
  • szybki wgląd w kartotekę uczniów zapewniający natychmiastową, pełną informację o każdym podopiecznym
  • szybkie i łatwe przygotowanie statystyk frekwencji i ocen z możliwością użycia średnich ważonych
  • pełne i aktualne informacje na temat klasy, uczniów, rady rodziców i samorządów klasowych i szkolnych

Funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik