Funkcja: Elastyczne ustalanie planu zajęć

Dyrekcja i sekretariat szkoły posiada bieżący dostęp do informacji o wszelkich zajęciach, zaplanowanych dniach wolnych oraz nauczycielach prowadzących lekcje. Może również w łatwy sposób modyfikować plan, uzupełniać go oraz dokonywać zmian w zastępstwach poszczególnych nauczycieli. Ponadto, istnieje możliwość swobodnego planowania zajęć trwających nie tylko w trakcie godzin lekcyjnych, ale również w innym czasie, jak np. zajęcia świetlicowe czy inne zajęcia, które trwają krócej lub też dłużej niż 45 min oraz zajęć dodatkowych odbywających się nieregularnie – np. jednorazowo lub w cyklu kilku godzin – przykładowo w jednym tygodniu.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik