Funkcja: Generowanie zestawień, raportów, analiz

E-dziennik to doskonałe narzędzie do sporządzania i monitorowania statystyk, które usprawniają zarządzanie szkołą. Użytkownicy mają do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Ręczne sporządzanie zestawiań danych zostało całkowicie zastąpione elektronicznie wygenerowanymi statystykami.

Zestawienia, raporty i analizy Zestawienia, raporty i analizy

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik