Funkcja: Komunikacja z rodzicami i nauczycielami

System wiadomości wewnętrznych oraz powiadomienia e-mail ułatwiają komunikację z nauczycielami oraz umożliwiają stały wgląd w historię korespondencji. Dyrekcja nie musi wysyłać osobnych zawiadomień, a rodzice mają łatwy dostęp do wszystkich informacji 24 godziny na dobę.

Komunikacja z rodzicami i nauczycielami Komunikacja z rodzicami i nauczycielami

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik