Funkcja: Możliwość publikacji ogłoszeń szkolnych

Dyrekcja może umieszczać w systemie ogłoszenia szkolne, które automatycznie przekazywane są wszystkim użytkownikom. Ogłoszenia publikowane są na kontach użytkowników. Usprawnia to komunikację między dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami.

Ogłoszenia szkolne Ogłoszenia szkolne

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik