Funkcja: Wgląd w historię zmian

Wszystkie operacje zmieniające dane w systemie wraz z informacją o tym jakie zmiany zostały wprowadzone są rejestrowane. Historię zmian można łatwo przefiltrować, aby szybko uzyskać poszukiwane informacje.

Historia zmian Historia zmian

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik