Funkcja: Zarządzanie oddziałami integracyjnymi

Na części zajęć uczniowie podzieleni są na grupy. Dotyczy to najczęściej lekcji wychowania fizycznego lub lekcji językowych. E-dziennik dostosowuje się do grup międzyoddziałowych i sprawnie nimi zarządza. Dzięki temu dane na temat każdej grupy są zawsze usystematyzowane i aktualne.

Oddziały integracyjne Oddziały integracyjne

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik