Funkcja: Zarządzanie przedmiotami

Każda szkoła posiada indywidualną listę przedmiotów, którą sama zarządza dodając nowe zajęcia bądź usuwając je lub też zmieniając ich nazwy w dowolny – właściwy danej placówce – sposób.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik