Funkcja: Zarządzanie zastępstwami

Dziennikus.pl posiada funkcję planowania zastępstw, dzięki której dyrekcja może sprawnie zarządzać pracą szkoły nawet podczas nieobecności któregoś z nauczycieli.

Zastępstwa Zastępstwa

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik