Dla nauczyciela

Korzyści:

  • niezawodna komunikacja z uczniami i rodzicami
  • czytelne informowanie rodziców o wyjazdach, wycieczkach, zebraniach
  • intuicyjny sposób wprowadzania danych: tematów lekcji, frekwencji i ocen uczniów
  • łatwe dodawanie informacji o sprawdzianach, klasówkach i pracach domowych
  • automatyczne sporządzanie kart ucznia na wywiadówki
  • automatyczne generowanie statystyk związanych z frekwencją oraz ocenami
  • łatwe wystawianie ocen opisowych dla klas I - III

Funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik