Funkcja: Możliwość korzystania z punktowego sytemu oceny zachowania

W szkołach prowadzących punktowy system oceny zachowania uczniów, nauczyciele mogą na bieżąco dodawać, bądź odejmować punkty poszczególnym uczniom, zaś Dziennikus.pl automatycznie je zlicza, ułatwiając tym samym wystawienie odpowiedniej oceny.

Nauczyciel ma możliwość ustawiania w dowolnej kolejności kolumn z ocenami, co w znacznym stopniu ułatwia organizację pracy i personalizuje układ dziennika poszczególnym pedagogom.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik