Funkcja: Możliwość przeprowadzenia lekcji w 3 krokach

W Dziennikus.pl nauczyciel może prowadzić lekcje korzystając z trzech zakładek, które dzielą lekcje na trzy etapy:

  1. Wpisanie tematu
  2. Sprawdzenie obecności
    W Dziennikus.pl wszyscy uczniowie domyślnie są obecni. Nauczyciel oznacza tylko uczniów nieobecnych i spóźnionych, co skraca czas potrzebny na sprawdzenie obecności.
  3. Wystawienie oceny
    W zakładce „Uczestnicy i oceny” nauczyciel widzi również frekwencję ucznia, co pozwala mu na pełen wgląd w historię ucznia.

Przeprowadzenie lekcji w 3 krokach Przeprowadzenie lekcji w 3 krokach
Przeprowadzenie lekcji w 3 krokach

Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik