Dla rodzica i ucznia

Korzyści:

  • możliwość wglądu w aktualny plan lekcji dziecka z domu lub pracy
  • zawsze aktualna informacja o ocenach, frekwencji, sprawdzianach, klasówkach i zadanych pracach domowych
  • możliwość kontaktu z nauczycielami przedmiotowymi poprzez system wiadomości wewnętrznych oraz powiadomień e-mail
  • usprawiedliwianie nieobecności dziecka przez wysłanie informacji do wychowawcy

Funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik