Funkcja: Informacja o wszystkich dzieciach w jednym miejscu

System Dziennikus.pl umożliwia wgląd w kartotekę uczniów, zapewniający natychmiastową oraz pełną informację o każdym dziecku. Informacje znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu rodzic może przeglądać informacje o wszystkich dzieciach w tym samym czasie.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik