Funkcja: Informacje o planowanych sprawdzianach, klasówkach i pracach domowych

E-dziennik generuje kalendarz, w którym zapisane są informacje o zadaniach uczniów. W kalendarzu dokładnie i przejrzyście zapisane są wszystkie informacje o nadchodzących sprawdzianach i kartkówkach.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik