Funkcja: Informacje o wycieczkach i zajęciach dodatkowych

Rodzice i uczniowie mają stały dostęp do informacji o wydarzeniach pozalekcyjnych. Zdarza się, że dziecko zapomni powiedzieć o wycieczce lub kółku plastycznym i rodzic dowiaduje się chwilę przed lub w najgorszym wypadku po jego czasie. E-dziennik Dziennikus.pl pomaga uniknąć takich sytuacji.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik