Funkcja: Przegląd ogłoszeń szkolnych i klasowych

Ogłoszenia są automatycznie wysyłane na konta rodziców i uczniów. Wystarczy jedno kliknięcie, by rodzic miał dostęp do wszystkich informacji na temat wydarzeń szkolnych.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik