Funkcja: Wysyłanie i odbieranie wiadomości od nauczycieli oraz dyrekcji

System wiadomości wewnętrznych oraz powiadomienia e-mail ułatwiają komunikację z nauczycielami oraz umożliwiają stały wgląd w historię korespondencji. Rozmowa telefoniczna lub wizyta w szkole moż ebyć zastąpiona szybką informacją, dzięki której rodzic pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielem.


Pozostałe funkcje:

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik