Import danych

Dziennikus.pl umożliwia pełen import danych z plików Excel. Dane uczniów, opiekunów i nauczycieli zostają automatycznie przeniesione do dziennika elektronicznego z m.in istniejącym podziałem na klasy. Dzięki temu pracownicy sekretariatu i nauczyciele nie muszą ręcznie wpisywać danych do aplikacji - co znacznie skraca czas przygotowania szkoły do pracy z dziennikiem elektronicznym. Praktyczne szkolenie z systemu Dziennikus.pl odbywa się na bazie danych szkoły, nauczyciele widzą w dzienniku swoje środowisko pracy – klasy i plan lekcji.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2018 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik