Szkolenie

Użytkownicy Dziennikus.pl mogą wziąć udział w atrakcyjnych szkoleniach, które uczą efektywnej dokumentacji przebiegu nauczania przy użyciu dziennika elektronicznego Dziennikus.pl. Dzięki szkoleniom dyrekcja oraz nauczyciele mogą w pełni wykorzystać potencjał e-dziennika oraz dopasować go do potrzeb szkoły. Szkolenia aktywizują pracowników szkoły do korzystania z nowych rozwiązań i wdrażania tej wiedzy przy pracy z uczniami.

Szkolenia dzielą się na trzy etapy:

  • Szkolenie nauczycieli z podziałem na grupy (np. grupa nauczycieli klas I-III w przypadku szkół podstawowych) w pracowni komputerowej.
  • Indywidualne szkolenie dyrektorów i osób przez nich uprawnionych do korzystania z dziennika (administrator, sekretarka).
  • Po upływie 2-3 miesięcy od wprowadzenia dziennika organizujemy w szkole dzień indywidualnych konsultacji dla nauczycieli.

Dziennikus.pl jako jeden z nielicznych dzienników elektronicznych oferuje nauczycielom możliwość szkolenia na ich własnej bazie danych. Z Dziennikus.pl użytkownik od pierwszego dnia może sprawdzić jak dziennik elektroniczny będzie działał w jego szkole.

Dziennikus Sp. z o.o. © 2010-2017 - W naszej ofercie: e dziennik elektroniczny,internetowy, idziennik, edziennik